cirelle: (jul)
[personal profile] cirelle
Tråkigt internet idag. Ingenting händer. Inga inlägg att läsa och jag som bara vill bli distraherad.

Jag har en period av jättetrötthet, vilket äter upp förmiddagarna, men det känns ändå okej. Har fått lite viktiga saker gjorda idag, och fikat och shoppat.

Det var väldigt roligt att få mina parfymer idag -- jag vann dem den 30 oktober, så det har verkligen tagit lång tid för dem att komma. Namnen är ju också fantastiska: No 93 Engine och Aelopile. Ina gillade No 93 Engine bäst, men själv är jag inte helt säker. Jag gillar dess citrushet men den är också lite tvålig och det gillar jag inte alls. Jag brukar ju aldrig använda parfym, så det ska bli lite kul.

De flesta av paketen har nu kommit. Men ett är kvar och det har inte ens skickats från Storbritannien ännu, vilket är oroande. Jag vill verkligen att det kommer innan jul, men jag tror att det går om det inte gör det. Och sen har jag bara lillebror kvar. Och han är mycket knepig.

Ikväll blev jag så upprörd på datorn att jag satt och skakade av adrenalin när jag efter en halvtimmes svärande lyckades fixa problemet. Jag råkade stänga av styrplattan, och eftersom varken hade med en pdf- eller pappersversion av manualen, och den inte gick att ladda ner direkt från hemsidan så tog det en halv evighet innan jag kunde lösa problemet: dubbelklicka över lampan som lyser i styrplattans hörn för att stänga av eller på. Det är väl lite komiskt att jag blev så arg, men användarvänlighet borde vara ett ledord för alla datortillverkare.

Jag tänker hela tiden "och så ska jag på stan imorgon för att göra det där ärendet" men problemet är att jag inte vet vad det är för ärende... Alls.

Haha. Jag skulle välja humör för inlägget och kände att "good" var passande. "Huh, konstigt att mitt humör har pendlat så ikväll..." Och sen började jag skratta och insåg varför jag blev så heligt förbannad. Bara några dagar kvar nu. ;)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cirelle

May 2013

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:39 pm
Powered by Dreamwidth Studios