cirelle: (Kiyo 2)
[personal profile] cirelle
Jag gillade spelmötet igår. Det kändes som att mycket hände och att vi kom nånstans. Vilket är väldigt skönt. Men som den relationsjunkie jag är så saknar jag verkligen slutpratet. Vad tyckte Pärlor/Vinden om att vi drog ner alla i Dödsriket? Vad sa Xen Wu om att Kiyo inte hade berättat planen för honom på förhand? Och Rafek, är allt lugnt nu igen? Och vad sa Pärlor/Vinden efter balen? Xen Wus reaktion på hela Ohämmade-grejen? (Well, den vet jag.) Och hur är vår relation till Cirkeln nu? Och Ayesha Ura? När Rafek sa att vi måste lämna Kupolen, var det för att Ayesha Ura vill åt vårt torn? Jag älskar utfallet, helt enkelt. Saker vi gör är bara saker som händer, och hur folk reagerar är det mest spännande. (Också! Det spökar i vårt torn! Några Galna järvar "överlevde"!)

Dock vaknade jag vid sju och hade väldigt svårt att somna om, så jag är lite utmattad.

Under the Poppy visade sig vara nästan precis det jag ville läsa i veckan. (Det absolut bästa hade varit Italien under medeltiden/renässansen.) Och boken är konstig. Jag är nu ungeför halvvägs och jag blir inte riktigt klok på strukturen. Första akten, som jag precis läste klart, hade lugnt kunnat vara hela boken, kanske med en subplot till. Och nu är det som att allt börjar om på nytt, och jag vet inte alls vad som ska hända. Ja, alltså, jag vet väl en tråd, men det är verkligen vidöppet. Det hade helt enkelt kunnat vara en ny bok.

Men jag gillar den. Jag gillar karaktärerna. Jag gillar att jag inte har nån aning om var i Belgien de ska vara -- är det faktiskt ens vårt riktiga Europa? Jag blir inte klok på geografin. Och jag gillar hur saker är skrivna, exempelvis eplikerna mitt i beskrivningar. Det jobbiga är att det har varit en del flashbacks i kursiv i flera sidor, och det är lite jobbigt att läsa. Men väldigt tydligt.

EDIT: Och jag vill att Himmel skickar ett "meddelande" till den Ohämmade där det typ står: "Sluta kladda på saker som inte tillhör dig -- lämna tillbaka det ni stal. K." Bara för att det är vad vi skulle gjort om de faktiskt stal nåt från oss. Om de nu inte gjorde det, och vi har lurats helt. Oavsett, så passar ett brev bra. Bara därför. ;)
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cirelle

May 2013

S M T W T F S
   1234
567 891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 09:44 pm
Powered by Dreamwidth Studios