Profile

Generic Icon

Ytterligare en dagbok

I wanted to believe in contemporary art

Free Account

Created on 2017-01-04 17:33:43 (#2723779), last updated 2017-01-04 (40 weeks ago)

2,436 comments received, 0 comments posted

1,860 Journal Entries, 28 Tags, 0 Memories, 15 Icons

View extended profile

Name:cirelle
Birthdate:Jan 2
"Vi har läst Edert manuskript med gränslös förtjusning. Om vi skulle publicera Eder artikel, skulle det därefter vara omöjligt för oss att publicera något arbete under dess nivå. Och som det är otänkbart att vi under det kommande årtusendet se dess like, är vi tyvärr, osv. osv."

Standardiserat refuseringsbrev från kinesisk ekonomisk tidskrift, citerat i Financial Times
People [View Entries]
Communities [View entries]
Feeds [View Entries]
To link to this user, copy this code:
On Dreamwidth:
Elsewhere: